Spolecnost

Back: Průzkum: Poláci jsou podle Němců důvěryhodnější než Češi

foto: Kancelaria Premiera

Obraz Polska v zahraničí se v posledních letech dramaticky proměnil. Podle nedávného průzkumu jsou Poláci v Německu vnímáni výrazně pozitivněji než Češi. Ti přitom na své severní sousedy stále hledí skrz prsty.

Vyplývá to z výzkumu vzájemných vztahů mezi těmito třemi národy, který provedl varšavský Institut věcí veřejných. Tomu vypracování studie zadala polská společnost PKN Orlen, která tento materiál minulý měsíc představila na konferenci v Praze. Polský petrochemický gigant je vlastníkem českého Unipetrolu a v Německu disponuje rozsáhlou sítí čerpacích stanic.

Výzkum byl zaměřen jak na obecné vnímání sousedních národů, tak na ekonomické vztahy mezi Českem, Polskem a Německem. Ty jsou velmi důležité i z evropského hlediska. Jak podotýkají autoři dokumentu, společně tvoří čtvrtinu ekonomiky Evropské unie – avšak především zásluhou Německa. Česko i Polsko jsou na německém hospodářství silně závislé, k našemu západnímu sousedovi směřuje celá třetina českého exportu. Polsko je naším třetím nejdůležitějším obchodním partnerem, pro Poláky je Česko na páté příčce. Německé firmy u nás od devadesátých let investovaly více než 600 miliard korun, polské zhruba 50 miliard.

Základem je ekonomika

Výsledky výzkumu veřejného mínění ukazují, že image Česka i Polska je v Německu převážně pozitivní. Poláci ovšem dosahují prakticky ve všech ukazatelích o něco lepších výsledků než Češi. Obraz Polska v zahraničí se v poslední době zásadně zlepšil: zatímco ještě nedávno bylo Polsko v Německu synonymem nepořádku a zaostalosti, v současnosti je čím dál častěji spojováno s „rychlým tempem růstu, důvěryhodností a dobrými podmínkami pro investování“.

Zhruba dvě třetiny Němců se vyjadřuje pozitivně o obou východních sousedech – přesně 65% o Češích a 69% o Polácích. Celých 58% Němců souhlasí s tím, že polská ekonomika se vyvíjí dobrým směrem. V případě Česka sdílí tento názor pouze 44% dotázaných. O procento méně je německých firem, které považují investice v Česku za rentabilní, do Polska by přitom investovalo 52procent.

Polsko je sexy

Zatímco jen 43% Němců si myslí, že české podniky jsou řízeny dobře, vedení polských firem chválí téměř polovina dotázaných. Pouze 17% lidí si u našich západních sousedů myslí, že české firmy pečují o životní prostředí, v případě polských podniků je to 19%. Relativní úspěch zaznamenalo Česko v otázce korupce – ta je u nás rozbujelá podle 39% Němců, zatímco Polákům úplatkářství vytýká 46 % účastníků výzkumu v Německu.

Respondenti měli rovněž posoudit, nakolik daný národ disponuje specifickými pozitivními vlastnostmi – a ve všech kategoriích dostali Poláci o něco lepší hodnocení, než Češi: odpovědnost – 62% vs. 58%, vstřícnost – 83% vs. 74%, vzdělanost – 58% vs. 53%, pracovitost – 73% vs. 58%, modernost – 62% oproti 53% ve prospěch Polska.

Vyšší oblíbenost Poláků v Německu může podle autorů výzkumu pramenit z dobrých výkonů polské ekonomiky v posledních letech. Ta jako jediná v EU neupadla během krize do recese, zatímco české hospodářství již dva roky klesá. Polákům pomáhá také pozitivní vnímání četných polských pracovníků v Německu a aktivní a sebevědomé vystupování Polska na evropské scéně.

Česko-polská nedůvěra

Kladné hodnocení Polska v Německu je zajímavé při porovnání se vztahem mezi Čechy a Poláky, ve kterém panuje výrazná asymetrie. Zatímco Česko je za svou severní hranicí vnímáno velice pozitivně, opačně je tento vztah zatížen množstvím stereotypů a Češi stále mají tendenci hledět na Poláky skrz prsty.

Tyto stereotypy mohou negativně ovlivňovat ekonomiku obou zemí. Zatímco jen 18% Poláků vidí nedůvěru mezi Českem a Polskem jako problém pro vzájemné investice, na nedůvěru vůči Polákům poukazuje celá polovina dotázaných Čechů. O spolupráci s Českou republikou má přitom zájem 77% polských podniků, vůli rozšiřovat svůj byznys do Polska deklaruje ale jen 47% českých firem.

Klíčem k budoucímu vývoji je podle autorů této studie zesílení vzájemných kontaktů. „Z našeho výzkumu je zřejmé, že ti Němci, kteří Polsko navštívili, tuto zemi hodnotí lépe než ti, kteří v Polsku nikdy nebyli,“ uvádí v dokumentu. Pro vztah Čechů a Poláků to platí dvojnásob. Změna vzájemného vnímání je však běh na dlouhou trať: „Vyžaduje čas, odhodlání, trpělivost a co možná nejvíce příkladů ze života, které ukazují, že skutečnost je doopravdy jiná, než se zdálo.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *