Spolecnost

Dabing vs. titulky: nenáročná zábava, nebo učení cizích jazyků?

foto: Robert Scoble

V Česku probíhá souboj mezi příznivci dabingu a titulků, některé aspekty tohoto problému však zůstávají opomenuty. Zatímco v Británii proti titulkům brojí postižení, jinde může jít o otázku vysoce politickou.

Téma dabování versus titulkování zahraničních filmů a seriálů je v českých médiích zmiňováno pravidelně – v diskuzích se střetávají zastánci pohodlného sledování dabovaných pořadů dostupných pro všechny, tedy i pro jazykově nevybavené diváky nebo ty, kteří si chtějí u televize prostě jen odpočinout a neobtěžovat se čtením titulků, s příznivci originálního znění kritizujícími prznění původního díla i vyzdvihující jeho kladný vliv na učení cizích jazyků.

Poslední vlnu této diskuse u nás rozvířil středoškolský student Jan Papajanovský a iniciativa jím vedené České středoškolské unie, která zveřejnila v září pět argumentů proti dabingu. Mezi ně patří právě v zahraničí potvrzený pozitivní vliv titulkování na znalost cizího a díky kvalitním titulkům i spisovného rodného jazyka.

Na úkor postižených

Zatímco nízká dostupnost pořadů v originálním znění na českých televizních stanicích vede k přesunu jazykově vybavených, často mladých diváků na internet (a nepřímo tak podporuje nelegální stahování filmů a seriálů), v Británii se v srpnu objevila kritika opačného přístupu: bývalý ministr vnitra David Blunkett obvinil britské televizní stanice z „uctívání kultu mládí“, tedy podlézání mladým divákům na úkor starších.

Ve svém projevu Blunkett kritizuje současnou tendenci britských televizních kanálů dabované pořady nahrazovat otitulkovanými. Na rozdíl od mnohých odpůrců titulků v Česku ale neargumentuje znevýhodněním lidí neznalých cizích jazyků, ale lidí s vadou zraku či sluchu (sám Blunkett je od narození slepý), pro které je sledování nedabovaných pořadů komplikované a kteří, jak zdůrazňuje, v Británii přibývají i v důsledku stárnutí populace.

Blunkettův návrh příliš velké nadšení v britských médiích nevyvolal a jeden z jeho kritiků ho přirovnává k nahrazení tištěných knih Braillovým písmem a audioknihami, aby byly dostupnější všem. Jeho realizace, například v podobě rozšíření dvoukanálového vysílání (tedy možnost diváka zvolit si ke každému pořadu zvukovou stopu – originální, dabovanou nebo třeba s komentářem pro slepé), by spory ohledně dabování jistě otupilo a bylo všem jedině ku prospěchu.

Dabing jako politikum

Že v případě dabování může jít někdy i o politické cíle podporující národní cítění ukázal již Mussoliniho zákon z roku 1929, který nařídil dabovat všechny uváděné filmy do italštiny. Povinné dabování do státního jazyka si vyzkoušela například také Ukrajina během období svého odklonu od Ruska po oranžové revoluci.

Toto nařízení ukrajinského ministerstva kultury vydrželo jen do roku 2010, kdy bylo po vítězství opozice zrušeno jako omezování práv ruské menšiny. Ruskojazyčné filmy si tak opět našly své místo v ukrajinských kinech, zejména ve východních regionech, kde má ruština silné postavení. Nicméně v dubnu letošního roku byl v parlamentu opět představen návrh požadující povinné dabování zahraničních filmů do ukrajinštiny alespoň v regionech, kde ruština nemá oficiální status menšinového jazyka, ovšem bez výraznější podpory.

Vzdělání především

S ukrajinskými zastánci tohoto opatření lze souhlasit, že udržení státního jazyka je nutnou podmínkou pro přežití národa. Bez vzdělanosti, která se v současném světě neobejde bez znalosti jazyků, však národ také nemá zářné vyhlídky. O současné tristní úrovni znalosti cizích jazyků u nás svědčí loňský průzkumEvropské komise, podle kterého jsou v angličtině Češi druzí nejhorší z celé EU.

Zatímco někteří diváci se stále zaklínají potřebou zpřístupnit televizní vysílání všem, zapomíná se, že praktičtější by bylo zpřístupnit všem vzdělání. Přestože Česká televize ve svém kodexu tvrdí, že věnuje značnou pozornost pořadům přispívajícím ke znalosti cizích jazyků, pondělní nedabovaný Noční filmový klub a nově i některé pozdě večer vysílané pořady kanálu Art diváka dychtícího po šanci naposlouchat angličtinu a další jazyky jistě neuspokojí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *