Kontakty

Šéfredaktor: Petr Gelnar
Redaktor: Martin Janata
Autor: Jan Krhut
Žurnalista: Tomáš Kraucher

Co POHLEDZVENKU
Anglické nábř. 1, 301 00 Plzeň 3, Czechia
+420377917405
redaction@pohledzvenku.cz